En Büyük Kültür Emperyalistleri Araplardır!

Murat Yıldırımoğlu Ocak 2008

Dinci yazarlarımız, sol literatürden ödünç aldıkları “kültür emperyalizmi” terimini çok sık kullanıyorlar. Onlar batılı ülkelerin Yahudi-Hristiyan kültürlerini  bütün dünyaya yaymaya çalıştıklarını iddia ediyorlar, Türk-Müslüman kültürünün saldırı altında olduğunu söylüyorlar.

Halbuki dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kültür emperyalistleri Araplardır. Araplar, İslamiyeti yaymak adına kendi kültürlerini yaymışlar ve çevrelerindeki tüm halkları Araplaştırmışlardır.

İslamiyet’a kadar Araplar temel olarak Arabistan yarımadası içindeydiler. Şu anda ise Arap ülkelerini birleştiren bir organ olan Arap Birliği’nde tam 22 ülke var. Bu birlik içindeki Moritanya, Cibuti, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Eritre, Filistin, Lübnan, Somali, Irak ülkelerinin halkları aslen Arap değildir. Bu halklar sonradan Araplaştırılmışlardır.

Arapların kültür emperyalizmine en iyi örnek Mısır’dır.

Mısır’lıların dili dünyanın en eski dillerinden birisiydi. Mısır dilinin yazılı belgeleri MÖ 3200’lü yıllara kadar gider.

Mısır 7. yüzyılda Araplar tarafından fethedildi. Kısa bir süre sonra, 8. yüzyılda Halife Abdül el-Malik bin Mervan devlet işlerinde kullanılacak tek dilin Arapça olduğunu duyurdu. Daha sonraki Memlük hakimiyetinde Mısır dilini kullananlar ağır cezalara çarptırıldılar. Şu anda Mısır’lı hristiyanlar dışında bu dili kullanan yok. Ulu bir dil unutuldu gitti. Mısır halkı ise Arap oldu.

Dinciler haklıdır, kendimizi kültür emperyalizmine karşı korumalıyız. Ama korunmamız gereken şey Arapların kültür emperyalizmidir.